Archive for the ‘אידיאולוגיה’ Category

יש לי פה ואני מוכרחה לזעוק

Posted by: vandersister on דצמבר 23, 2016

בזכות הזעם

Posted by: vandersister on נובמבר 10, 2016

כל אחד רוצה לחפון אישה

Posted by: vandersister on אוקטובר 9, 2016

אבוי, לבושה

Posted by: vandersister on אוגוסט 31, 2016

תלושים, הסיפור האמיתי

Posted by: vandersister on אפריל 24, 2016

הצד החד של הסכין

Posted by: vandersister on אפריל 9, 2016

ואגינות בערפל

Posted by: vandersister on מרץ 6, 2016

מה הייתם עושים בשביל סקס?

Posted by: vandersister on פברואר 7, 2016

מי מכיר את החור שבקיר

Posted by: vandersister on ינואר 28, 2016

אגא-מי?

Posted by: vandersister on אוגוסט 9, 2015